Phản hồi của bạn

Cảm âm sáo trúc
RSS

Cảm âm sáo trúc - Tổng hợp cảm âm nhiều bài hát thường được dùng để thổi sáo trúc.

Quy tắc đọc cảm âm:

Quãng 1:    Đô     Rê     Mi     Fa    Son      La     Si

Quãng 2:    Đô2   Rê2   Mi2   Fa2   Son2   La2   Si2

Quãng 3:    Đô3   Rê3   Mi3   Fa3    Son3

Đoạn luyến: vd: Đô    Mi    Rê   Đô   Son :    Rê   La

Đoạn chuyển nhanh: VD: Rê  Fa   La  Rê:   Rê   La

 

SÁO TRÚC MÃO MÈO

Thương hiệu đã được đăng ký độc quyền bởi cục

sở hữu trí tuệ Việt Nam

SHOP:Số 19, Ngõ 71, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0989.666.944

Kỹ thuật: 0989.666.944

            - 21 Nguyễn Xuân Ôn . P2 Bình Thạnh. Tp HCM

            -  85 Phùng Chí Kiên, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

DMCA.com Protection Status

Google Ping

Facebook